zamknij
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies do celów statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
 
 
MZKZG - Strona Główna
Zaplanuj podróż
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Integracja

HISTORIA INTEGRACJI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ


Komunikacja komunalna (bez pociągów PKP) funkcjonowała jako wewnętrznie zintegrowana prawie do końca lat 80. Wtedy rolę organizatora i przewoźnika pełniło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku działające na obszarze byłego województwa gdańskiego. Podział WPK na cztery niezależne jednostki oraz przekazanie komunikacji komunalnej samorządom lokalnym w 1990 spowodowały zakończenie jednolitej oferty. Gminy zaczęły samodzielnie organizować transport zbiorowy i uchwalać ceny za przejazdy. Część z nich zrezygnowała z własnej komunikacji miejskiej, powierzając to zadanie gminom ościennym lub prywatnym przewoźnikom.

Proces integracji komunikacji miejskiej w aglomeracji trójmiejskiej zapoczątkowano już w 1991 r., kiedy to podjęto próbę powołania związku komunalnego Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz utworzenia na jego szczeblu aglomeracyjnego zarządu transportu, który zapewniłby zintegrowaną ofertę przewozową na obszarze tych gmin. Niestety bariery o charakterze społeczno-politycznym uniemożliwiły wprowadzenie tych zmian. Opracowane później przez ekspertów koncepcje wspólnej oferty transportu publicznego (zakładające także integrację z koleją miejską)  nie znalazły swojego zastosowania aż do roku 2003, kiedy to gminy tworzące metropolię utworzyły Radę Metropolitalną. Cztery lata później z sukcesem powołano Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, jednostkę zajmującą się problemem integracji, która docelowo przejmie zarządzanie transportem zbiorowym na terenie metropolii.


TYPY INTEGRACJI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ


Zintegrowana oferta jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących jakość usług w transporcie zbiorowym. Wyróżnia się dwa typy integracji w komunikacji miejskiej:

 • integrację taryfowo-biletową (częściową);
 • integrację organizacyjno-funkcjonalną (pełną).

INTEGRACJA TARYFOWO-BILETOWA JAKO PIERWSZY ETAP INTEGRACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W METROPOLII ZATOKI GDAŃSKIEJ


_puzzle.jpgIntegracja taryfowo-biletowa umożliwia pasażerom zakup jednego biletu, który obowiązuje w środkach transportu dwóch lub większej liczby przewoźników (organizatorów). Dodatkową zaletą jest możliwość przemieszczania się na podstawie wspólnego biletu różnymi rodzajami środków transportu zbiorowego, np. autobusem regionalnym, koleją podmiejską, miejskim tramwajem. Dzięki temu korzystający z usług komunikacji miejskiej nie muszą martwić się o znajomość taryf poszczególnych przewoźników (organizatorów), o  konieczność poszukiwania miejsc zakupu biletów w obcym mieście, ich kasowania, itp.

Integracja taryfowo-biletowa stanowi pierwszy etap na drodze do pełnej integracji. Pomimo faktu, że w Trójmieście istnieje kilka różnych systemów taryfowych:
- taryfa czasowa obowiązująca w gdańskich autobusach i tramwajach;
- taryfa strefowa obowiązująca przy przejazdach gdyńskimi autobusami i trolejbusami oraz autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.;
- taryfa odcinkowa stosowana przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.;
istnieje możliwość wprowadzenia do sprzedaży wspólnego biletu, stanowiącego dodatkową ofertę.

Ze względu na opisane powyżej znaczne zróżnicowanie taryf u organizatorów komunikacji miejskiej na terenie Metropolii Zatoki Gdańskiej, niemożliwym jest w pierwszym okresie wprowadzenie wspólnego biletu jednorazowego ważnego na jedną podróż.  Dlatego Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w pierwszym etapie integracji wprowadził do sprzedaży następujące bilety metropolitalne:

 • 24-godzinne;
 • 72-godzinne;
 • okresowe miesięczne i 30-dniowe.

Metropolitalne bilety okresowe kupować można jedynie w formie elektronicznej - zapisywane są one na kartach miejskich ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni oraz MZK Wejherowo. Bilety 24-godzinne są sprzedawane zarówno w tradycyjnej, jak i elektronicznej postaci.


BEZSTYKOWA KARTA ELEKTRONICZNA NOŚNIKIEM DLA BILETU METROPOLITALNEGO


Systemy biletu elektronicznego stosowane przez organizatorów komunikacji komunalnej różnią się pomiędzy sobą stopniem zaawansowania. Osoby korzystające z autobusów MZK Wejherowo mogą podróżować zarówno na podstawie elektronicznych biletów okresowych tego przewoźnika, jak i dokonywać opłat z tzw. elektronicznej portmonetki przy jednorazowych przejazdach. Umożliwiają to specjalne czytniki zainstalowane w każdym pojeździe. Pasażer niezwłocznie po wejściu do środka wejherowskiej komunikacji miejskiej ma również obowiązek rejestracji przejazdu przez przyłożenie karty do czytnika. Jeżeli na karcie elektronicznej załadowany jest bilet okresowy, wtedy komputer pokładowy zapisuje w pamięci rozpoczęcie podróży. Jeżeli korzysta się z elektronicznej portmonetki, wtedy automatycznie pobierana jest opłata równa cenie jednego przejazdu według obowiązującej taryfy oraz system rejestruje rozpoczęcie przejazdu. Przy wyjściu z autobusu MZK Wejherowo zalecane jest tzw. wylogowanie, czyli ponowne przybliżenie karty do czytnika. Dzięki temu przewoźnik otrzymuje wartościowe informacje ułatwiające dopasowanie oferty przewozowej do potrzeb klientów.

Uproszczony system biletowy wykorzystujący kartę elektroniczną funkcjonuje w Gdańsku i według tych samych zasad został wdrożony na początku 2008 r. w Gdyni. Pasażerowie korzystający z transportu zbiorowego mogą zapisywać na karty elektroniczne (miejskie) bilety okresowe. Pojazdy komunikacji miejskiej nie są wyposażone w czytniki biletów elektronicznych, dlatego nieuruchomiona jest, tak jak w przypadku komunikacji wejherowskiej usługa elektronicznej portmonetki oraz nie jest wymagana rejestracja przejazdu w kasowniku.

Wszyscy, którzy posiadają kartę elektroniczną wydaną przez MZK Wejherowo, ZTM w Gdańsku lub ZKM w Gdyni, oprócz załadowanego na niej biletu lokalnego mogą dodatkowo zapisać bilet metropolitalny. Zakupu metropolitalnych biletów okresowych oraz 24-godzinnych w postaci elektronicznej dokonać można w punktach wyposażonych w specjalne terminale. Wszystkie metropolitalne bilety okresowe nabywać można z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, jednakże opcja ta nie dotyczy elektronicznych biletów 24-godzinnych, których ważność nadawana jest w momencie zakupu. W przyszłości planowane jest uruchomienie sprzedaży tego rodzaju biletów z dedykowanym terminem ważności, czyli obowiązujących od danego czasu w przyszłości lub w drugiej opcji - ważnych od momentu zarejestrowania w czytniku kart elektronicznych w pojeździe.

Zapisywanie biletów metropolitalnych na kartach elektronicznych (które inaczej nazywane są także kartami zbliżeniowymi lub bezstykowymi) posiada szereg zalet:

 • wygoda - karta elektroniczna ma wymiar karty kredytowej i łatwo ją przechowywać w portfelu;
 • bezpieczeństwo - praktycznie jej podrobienie jest niewykonalne, można ją zablokować i odtworzyć zapisane informacje;
 • trwałość - jest odporna na zabrudzenie, może być używana przez wiele lat;
 • funkcjonalność - oprócz biletu metropolitalnego, posiadacz może mieć zapisany na karcie lokalny bilet danego organizatora, a w autobusach MZK Wejherowo dzięki funkcji elektronicznej portmonetki można dokonać opłaty za przejazd dla osoby towarzyszącej;
 • perspektywiczność - w przyszłości możliwe będzie za pomocą karty elektronicznej dokonywanie opłat, np. parkingowych, wstępu do muzeów, itp.;
 • ekologia - dzięki wielokrotnemu zapisywaniu informacji na ten sam nośnik nie ma konieczności zużywania papieru, jak to ma miejsce przy produkcji znaczków i blankietów do tradycyjnych biletów miesięcznych.

INTEGRACJA ORGANIZACYJNO-FUNKCJONALNA JAKO DRUGI ETAP INTEGRACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ


Integracja organizacyjno-funkcjonalna jest zaawansowanym rozwiązaniem oferującym maksimum korzyści dla pasażera. Polega ona na:

 • wprowadzeniu jednolitej taryfy na całym obsługiwanym obszarze;
 • koordynacji różnych środków transportu;
 • optymalizacji rozkładów jazdy;
 • modelowaniu węzłów przesiadkowych.
Integracja organizacyjno-funkcjonalna będzie realizowana w kolejnych etapach funkcjonowania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Jej głównym celem będzie ujednolicenie taryfy, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów porządkowych na całym obszarze metropolitalnym, co pozwoli na uatrakcyjnienie i uproszczenie oferty biletowej.

Jednym ze statutowych zadań MZKZG, przewidzianym do realizacji po wprowadzeniu biletów metropolitalnych jest zatrudnianie przewoźników. W dalszych etapach funkcjonowania Związku nastąpi przejęcie przez niego obowiązku organizowania komunikacji komunalnej, obecnie wykonywanej oddzielnie przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo. Działanie to, oraz prowadzenie przez MZKZG badań marketingowych dotyczących popytu oraz potrzeb i zachowań komunikacyjnych mieszkańców na obszarze całej metropolii umożliwią lepszą koordynację odjazdów autobusów, trolejbusów i tramwajów z pociągami SKM. Poznanie oczekiwań pasażerów pozwoli na spełnienie postulatów dotyczących częstotliwości, regularności, bezpośredniości zgłaszanych przez mieszkańców przemieszczających się transportem łączonym szynowo-drogowym oraz podróżujących obecnie komunikacją różnych organizatorów komunalnych.

Kolejnym celem Związku jest wypracowanie i wdrożenie wspólnych standardów jakości usług dotyczących w szczególności:

 • estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów;
 • czystości przystanków i węzłów przystankowych;
 • komfortu podróżowania;
 • punktualności;
 • oznakowania liniowego i trasowego środków transportu zbiorowego.
Kontrolą jakości świadczonych usług zajmował się będzie MZKZG opierając się na liście kryteriów utworzonych na bazie najlepszych rozwiązań komunikacji gdańskiej, gdyńskiej i wejherowskiej. Dzięki temu osiągnięty zostanie cel w postaci atrakcyjnego transportu zbiorowego, zdolnego do konkurowania z motoryzacją indywidualną.

Zagadnienie integracji w transporcie zbiorowym rozumieć należy nie tylko jako kształtowanie jednolitej oferty pomiędzy różnymi podsystemami, np. autobusowym i kolejowym ale odnosić ją trzeba także do atrakcyjnego połączenia systemu komunikacji miejskiej z motoryzacją indywidualną i komunikacją rowerową. Ponieważ do zadań statutowych Związku należy planowanie oferty oraz programowanie lokalnego transportu zbiorowego, jego zadaniem po przejęciu czynności organizatorskich będzie współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie budowy węzłów integracyjnych typu Park&Ride i Bike&Ride.

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
Tel. +48 58 342 25 00 Fax +48 58 342 24 99  NIP: 957-097-61-68  REGON: 220453903